?!DOCTYPE html> 淯砖施工时有哪些事要注意Q?- 盐城市荣立新型徏材有限公?/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="keywords" content="广东快乐10分钟开奖结,广东快乐10分怎么开奖号码,广东快乐10分时时彩" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0064/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0064/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0064/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0064/js/bootstrap.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top visible-lg"> <div class="container"> <div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-12"> 盐城市荣立新型徏材有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.853378.tw">荷兰?/a>?a href="/supply/">淯砖厂?/a>?a href="/news/">抛丸砖厂?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-12 hidden-xs text-right"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/18638/stat/"></script> </div> </div> </div> <header id="header"> <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"> <img src="/uploads/logo/20200113105932.jpg" alt="盐城市荣立新型徏材有限公? class="img-responsive"/> </div> </div> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li><a rel="nofollow" href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li class="dropdown"><a rel="nofollow" href="/about/" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">关于我们</a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a rel="nofollow" href="/about/">公司?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about7.html">董事长致?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about8.html">企业文化</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">荣誉资质</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html">合作与代?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about6.html">服务与支?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about9.html">央视视频</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about10.html">荣立视频</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about11.html" title="厂区外貌">厂区外貌</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" title="客户案例">客户案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </nav> </header> <section class="carousel slide" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"></div> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20201124102113.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20201124102126.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20201124102137.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </section> <section class="crumb hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"><img src="/template/XYS0064/images/home.png" alt="位置"/>您的当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</div> </div> </section> <section class="imain"> <div class="container"> <div class="content"> <div class="pro_detail"> <h1>淯砖施工时有哪些事要注意Q?/h1> <p class="seo text-center">来源Q?a href='http://www.853378.tw/news/381.html'>http://www.853378.tw/news/381.html</a>  旉Q?020-11-16</p> <div class="p_detail"> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><a target="_blank" href="http://www.853378.tw/news/381.html"><b><a href="http://www.853378.tw/" target="_blank" style="font-weight:bold">淯?/a></b>施工时有哪些事项要注意?</a></span><br /> <span style="font-size:16px;">生活中很多行业的发展都离不开其他公司的品,有时候一些无关紧要的因素可能会导致很大的差距Q比如؜色砖施工中需要注意什么?/span><br /> <span style="font-size:16px;">1.开时Q请仔细查؜色砖包装上标明的产品型号、等U、尺寸和色号是否一致。如果您对品质量有M异议Q请快联系刉商或经销商?/span><br /> <span style="font-size:16px;">2.摊铺淯砖前先在地面试铺Qƈ应对墙面或地面。根据铺装Ş式确定排砖。如果图案特征明显,请寻找要l一方向的特征。如果图案特征不明显或者没有图案,L合؜色砖</span><span style="font-size:16px;">施工效果要求。徏议根据؜色砖底商标或头l一方向Q以辑ֈ良好效果Q?/span><br /> <span style="font-size:16px;">3.预铺Ӟ在加工好的地面上拉两条相互垂直的U,用水qA扑^Q用锤锭垂直墙面固定。铺贴؜色砖前在<a href="http://www.853378.tw/supply/100.html" target="_blank">抛光?/a>上涂防污蜡,可以提高淯砖的防污能力?/span><br /> <span style="font-size:16px;">4.清理淯砖现场,z适量_便于施工Q推荐?25h泥,q铺法的参考配比ؓQ基层——水泥:l砂=1: 3Q粘l层——水泥:l砂=1: 2(白色pd抛光砖推荐白水惔Q以?/span><span style="font-size:16px;">到色彩和谐效??/span><br /> <span style="font-size:16px;">5.划出砖的寸Qƈ在标记时预留灰缝Q地板应2-3毫米的接~,以避免因混凝土和淯砖之间的热膨胀pL和冷收羃pL不同而生拱赗?/span><br /> <span style="font-size:16px;">6.淯砖应在基底凝固后q行Q铺贴过E中应用手轻M推,砖底与饰面^衡,Ҏ排出气Q然后用木锤柄轻L打砖面,让砖底能全面吃浆Q以免生空鼓现象;然后用木</span><span style="font-size:16px;">锤敲打砖面,直至qx。同Ӟ用水q_量淯砖,以保证؜色砖的水q?/span><br /> <span style="font-size:16px;"></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20201116/20201116142101_8382.png" alt="" width="400" height="418" title="" align="" /> </p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%b7%b7%e8%89%b2%e7%a0%96'>淯?/a>,</div> <p><div>上一?<a href="382.html">[荷兰砖]的铺设方法有哪些Q需要注意什么?</a></div> <div>下一?<a href="380.html">PC砖被q泛使用的原因有哪些Q?/a></div> </p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul class="related_news"> <li> <a href="/news/381.html" title="淯砖施工时有哪些事要注意Q? rel="nofollow">淯砖施工时有哪些事要</a> <span>2020-11-16</span> </li> <li> <a href="/news/379.html" title="淯砖有什么优势?Z么这么受Ƣ迎Q? rel="nofollow">淯砖有什么优势?Z?/a> <span>2020-10-12</span> </li> <li> <a href="/news/376.html" title="淯砖的物理特质包括哪些?" rel="nofollow">淯砖的物理特质包括哪些</a> <span>2020-09-02</span> </li> <li> <a href="/news/361.html" title="【原创】؜色砖节能设计_淯砖批发商" rel="nofollow">【原创】؜色砖节能设计_</a> <span>2020-07-16</span> </li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_list"> <h4>相关产品</h4> <ul class="related_pro row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/226.html" title="荣立淯? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18638/201612251010152951863857027.jpg?path=www.853378.tw/uploads/cp/201612251010152951863857027.jpg" alt="荣立淯? class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/226.html" title="荣立淯? rel="nofollow">荣立淯?/a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/182.html" title="盐城荣立淯砖实景案?" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20151208094929.jpg" alt="盐城荣立淯砖实景案?" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/182.html" title="盐城荣立淯砖实景案?" rel="nofollow">盐城荣立淯砖实景案</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/181.html" title="盐城荣立淯砖实景案?" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20151208094901.jpg" alt="盐城荣立淯砖实景案?" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/181.html" title="盐城荣立淯砖实景案?" rel="nofollow">盐城荣立淯砖实景案</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/180.html" title="盐城荣立淯砖实景案?" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20151208094803.jpg" alt="盐城荣立淯砖实景案?" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/180.html" title="盐城荣立淯砖实景案?" rel="nofollow">盐城荣立淯砖实景案</a></span> </li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </section> <footer> <div class="footer hidden-xs"> <div class="footnav"> <ul class="container"> <li><a href="/" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/download/" title="案例展示" rel="nofollow">案例展示</a></li> <li><a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> </ul> </div> </div> <div class="copyright"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-12 text-center"> <img src="/template/XYS0064/images/wx.png" alt="微信" class="wx img-responsive"/> </div> <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12"> <p>Copyright©www.853378.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)盐城市荣立新型徏材有限公?nbsp;  备案P<a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p>抛丸砖哪家好Q供应订做多钱Q؜色砖h怎么P荣立公司以批发h格大量现货提供؜色砖、荷兰砖厂家、抛丸砖h、荷兰砖h{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p>地址Q江苏省盐城市亭湖区盐东镇新z港新型建材园区Q驾考中心向?公里Q?/p> <p>联系人:陈经?nbsp; 13851155222Q?4时服务热线Q?/p> <p>|址Qwww.853378.tw  邮箱Qjsycrl@163.com</p> <p>热门城市推广Q?/p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-09-28/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253340901'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253340901%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> </div> </div> </div> </div> </footer> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:0515-82683598Q?Q?0-17Q?0Q?> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('active'); $(this).addClass('active'); return false; } }); }) </script> <script type="text/javascript" > $(".time").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("span").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(5,10); $(this).find("span").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("em").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(0,4); $(this).find("em").text(uploadDay); }); </script> <script> if(screen.width > 767){ $(document).ready(function(){ $(document).off('click.bs.dropdown.data-api'); }); $(document).ready(function(){ dropdownOpen();//调用 }); /** * 鼠标划过展开子菜单,免得需要点L能展开 */ function dropdownOpen() { var $dropdownLi = $('li.dropdown'); $dropdownLi.mouseenter(function() { $(this).addClass('open'); $(this).find('.dropdown-menu').fadeIn(100); }).mouseleave(function() { $(this).removeClass('open'); $(this).find('.dropdown-menu').fadeOut(100); }); } } </script> <a href="http://www.853378.tw/"><span class="STYLE1">㶫10ӽ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.703340.tw">pk10ţţ</a> <a href="http://www.201402.tw">3dԻŽ</a> <a href="http://www.274773.tw">㶫ʱʱ11ѡ5</a> <a href="http://www.833273.tw">羺ѡ</a> <a href="http://www.628831.tw">mgƽ̨Ϸ</a> <a href="http://www.608481.tw">Ʊʱʱ</a> <a href="http://www.825476.tw">5↑</a> <a href="http://www.622527.tw">ټƽⷽ_Welcome</a> <a href="http://www.464886.tw"></a> <a href="http://www.719504.tw">Ʊ͸н</a> <a href="http://www.137666.tw">㽭11ѡ5淨</a> <a href="http://www.466418.tw">ϲʺվ</a> <a href="http://www.746762.tw">˵Ѷmg</a> <a href="http://www.280116.tw">ֱ</a> <a href="http://www.721594.tw">ͻƺ淨</a> <a href="http://www.951608.tw">͸</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>